Chloe Top*Matryoshka, RU

Datum narození: 27.2.2023
Barva: as 03 24
Otec: Yupiter Top*Matryoshka, RU
Matka: CH Efrosinya Hatanga, RU
Testy: FIV/FeLV negative